W systemie NABO ustawiona została opcja wycofania kontynuacji przez rodziców.
 

Poniżej ścieżka postępowania w przypadku, gdy rodzice chcą zrezygnować z kontynuacji z wychowania przedszkolnego w danej placówce:

  1. W systemie NABO w zakładce WNIOSKI  > KONTYNUUJĄCY > przy dziecku pojawiła się ikonka KOSZ > PO KLIKNIĘCIU > USUNIĘCIE WNIOSKU.... > UWAGI ( dodać adnotację: np. rezygnacja na wniosek rodziców) > NASTĘPNIE PROSZĘ POSTĘPOWAĆ WG POJAWIAJĄCYCH SIĘ KOMUNIKATÓW
  2. Przed usunięciem dziecka komisja rekrutacyjna powinna uzyskać PISEMNY WNIOSEK RODZICÓW o rezygnacji z kontynuacji ( Informację o rezygnacji należy DODAĆ również w systemie w zakładce  UWAGI - jak opisano powyżej )
  3. Z chwilą usunięcia dziecka z listy kontynuujących zostaje odblokowany PESEL DZIECKA i rodzice muszą ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK DO WYBRANEGO PRZEDSZKOLA, aby brać udział w rekrutacji.