Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Dąbrowy Górniczej, na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 3 czerwca 2022 roku o godz. 8.00 i potrwa do 10 czerwca 2022 roku do godz. 15.00.
Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie przez stronę dla rodzica:

 

https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/


Na wskazanej stronie znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej.