W związku z wprowadzeniem od 01.09.2022r. nowego programu Wizja-Oświata dla szkół i przedszkoli na terenie Dąbrowie Górniczej, informujemy rodziców dzieci szkolnych i rodziców dzieci przedszkolnych o zgłaszaniu każdorazowej nieobecności dzieci u pani intendentki Doroty Buckiej (telefony podane na porozumieniu ).

   Niezgłoszenie nieobecności dziecka spowoduje naliczenie odpłatności za posiłki za każdy niezgłoszony dzień, niezależnie od tego, czy nieobecność jest jednodniowa, czy dłuższa. Jeżeli dziecko w kolejnym dniu będzie nieobecne to należy tę informację przekazać, dzień wcześniej, do godz.11.00.

   Przypominamy rodzicom dzieci przedszkolnych o odbijaniu kart przy przyjściu dziecka do przedszkola i wyjściu dziecka z przedszkola.

  Opłaty i obecności dzieci na posiłkach można zobaczyć na PortalMobi, do którego dostali Państwo link na maila podanego w porozumieniu.