Nabór do przedszkola rozpocznie się 4 marca i potrwa do 13 marca 2024. Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzony będzie elektronicznie przez stronę internetową. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie spowoduje, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej.

link do zarządzenia Prezydenta Miasta: Zarządzenie_3989.2024[23].doc