Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Dąbrowy Górniczej, na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 3 czerwca 2024 roku o godz. 8.00 i potrwa do 10 czerwca 2024 roku do godz. 15.00

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.