Nabór do przedszkola rozpocznie się 1 marca i potrwa do 10 marca 2023. Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzony będzie elektronicznie przez stronę  internetową. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie spowoduje, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej. Zarzadzenie_nr_3082.2023_nabor_przedszkole.doc

Przedszkolaki - NAUCZYCIELOM!!!

Link do filmu

https://youtu.be/JiTUtvf2lT0

Link do filmu

https://youtu.be/FhtebMYqJDE

 

   W związku z wprowadzeniem od 01.09.2022r. nowego programu Wizja-Oświata dla szkół i przedszkoli na terenie Dąbrowie Górniczej, informujemy rodziców dzieci szkolnych i rodziców dzieci przedszkolnych o zgłaszaniu każdorazowej nieobecności dzieci u pani intendentki Doroty Buckiej (telefony podane na porozumieniu ).

   Niezgłoszenie nieobecności dziecka spowoduje naliczenie odpłatności za posiłki za każdy niezgłoszony dzień, niezależnie od tego, czy nieobecność jest jednodniowa, czy dłuższa. Jeżeli dziecko w kolejnym dniu będzie nieobecne to należy tę informację przekazać, dzień wcześniej, do godz.11.00.

   Przypominamy rodzicom dzieci przedszkolnych o odbijaniu kart przy przyjściu dziecka do przedszkola i wyjściu dziecka z przedszkola.

  Opłaty i obecności dzieci na posiłkach można zobaczyć na PortalMobi, do którego dostali Państwo link na maila podanego w porozumieniu.