O NAS

Oddział Przedszkolny zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Dąbrowie Górniczej. Budynek szkolno – przedszkolny położony jest na tzw. „Terenach zielonych”. Teren wokół budynku jest w pełni zagospodarowany. Znajduje się tutaj plac zabaw, boiska: do gry w piłkę nożną, w piłkę na trawie, do siatkówki oraz miejsce na ognisko. W pobliżu Placówki jest teren górzysty fantastyczny do zjeżdżania na sankach i ślizgach w porze zimowej. W budynku znajduje się także filia
Nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Placówka ma dobre połączenie z centrum miasta, ponieważ tuż koło szkolnego muru znajduje się przystanek autobusowy linii 603.

 • Do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych służą:
  • 3 przestronne sale bogato wyposażone w środki dydaktyczne;
  • sala gimnastyczna, wykorzystywana do:
   • zajęć ruchowych, gier sportowych,
   • organizowania imprez dla przedszkolaków,
   • uroczystości integrujących dzieci ze starszą bracią uczniowską.

  • łazienka wyposażona zgodnie ze standardami
  • dwie szatnie: dla dzieci młodszych i starszych

 • Oddział przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00

 

 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizowane są dwa oddziały przedszkolne: grupa dzieci młodszych 3, 4 latków oraz grupa dzieci starszych 5, 6 latków.

 

 • Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci mogą być odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców bądź wskazane przez nich osoby upoważnione, za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

 • Dzieci uczęszczające do naszego Oddziału Przedszkolnego mogą korzystać, w zależności od czasu pobytu, z:
  • 2 posiłków: śniadanie, obiad,
  • 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 

W Oddziale przedszkolnym odbywa się nauka języka angielskiego prowadzona jest przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w małych grupach, z uwzględnieniem stopnia opanowanych już umiejętności. W zajęciach uczestniczą wszystkie  dzieci z każdej grupy wiekowej.

Dzieci z naszego Oddziału  przedszkolnego  biorą udział w zajęciach katechezy, które prowadzi katechetka mgr Anna Fujara. Na zajęcia uczęszczają dzieci, których rodzice wyrażają zgodę w formie pisemnego oświadczenia.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej w Oddziale przedszkolnym organizowane są spotkania oraz indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych.